,, I don`t want shoot them any more ... battle is over ... ,,
SINCE  2007
,,Céčko,, jihokorejské armády v r.2013
,,Céčko,, jihokorejské armády v r.2013
bblogo.jpg
C.jpeg
John Parmenter.jpg
7.18  ,,MAS Roudnice  2019,,
7.18 ,,MAS Roudnice 2019,,
7.JPG
9.1.JPG
4.30 ,,KRÁLOVKA 2019,,
4.30 ,,KRÁLOVKA 2019,,
11.JPG
ODHALENÍ POMNÍKU F.A.BERNARDOVI - ST.KŘEČANY 8.5.19
ODHALENÍ POMNÍKU F.A.BERNARDOVI - ST.KŘEČANY 8.5.19
7.17. ,,ŘLP 27.1.2019,,
7.17. ,,ŘLP 27.1.2019,,
4.28 ,,HARACHOV,, 2018
4.28 ,,HARACHOV,, 2018
3.JPG
31.JPG

4.27 ,,1.Máj Rumburk 2018,,
2.JPG
18.JPG
4.25 ,,VÝSTAVA NA ZÁMKU,,
4.25 ,,VÝSTAVA NA ZÁMKU,,
6.JPG
7.16 ,,MAS Roudnice 2017,,
7.16 ,,MAS Roudnice 2017,,
8.jpg
9.jpg
31.JPG
4.23 ,,Veteránem severem 2016,,
4.23 ,,Veteránem severem 2016,,
vs1.jpg
IMG_7857.jpg
7.14. ,,LOBENDAVA 2015,,
7.14. ,,LOBENDAVA 2015,,
1.4.1.          GSS - 10,  ANTAC (ENTAC),  MILAN ATW

Zdroj :
www.ourworld.compuserve.com
www.britannica.com
www.upload.wikimedia.org           

Na přelomu 40-tých a 50-tých let zaváděla francouzká armáda pěchotní ručně řízené protitankové raketové střely francouzké výroby SS-10 (obr.10) a SS-11 (obr.1) - původní německá technologie. Střely SS-10 měly průměr cca 16cm, nesly 5 kg trhaviny, délku 86cm, dolet 1600m, celkovou hmotnost 15kg, rychlost 305 km/h a proniknutelnost pancířem až 40cm. Střely SS-11 nesly 6,8 kg, měly délku 119 cm, celkovou hmotnost 30 kg, dolet 3000 m, rychlost 685 km/h. Během letu za sebou odvíjely dva kabílky pro přenos signálu, kterými se z ovladače operátora ovládal analogově pohyb kormidel na stabilizátorech a tím i směr a výška letu střely. Po zacvičení obsluhy velmi jednoduchý a účinný zbraňový systém. Z válečné kořisti vítězných mocností byl systém také převzat a dále rozvíjen i v tehdejším Sovětském Svazu. 

Francouzi základní systém dále vyvíjeli. Dalším vývojovým stupněm byl ENTAC T581  (obr.11a12), který byl menší, lehčí, v poli lépe manipulovatelný a proti SS-10 balisticky výkonnější. Průměr střely 15 cm, délka 82cm, 4kg trhaviny, dolet 2000m, celková hmotnost 12kg, proniknutelnost pancířem až 65cm .

U.S.ARMY se začala o SS-10 zajímat od r. 1953. O nákupu bylo po náročných zkouškách rozhodnuto až v roce 1959. K jednotkám byla zbraň zaváděna od ledna 1960. Vedle pěchotní polní verze byl systém SS-10/MGM-21 adaptován také na JEEP WILLYS M38A1C. V  květnu 1961 bylo po opět náročných zkouškách rozhodnuto o nákupu systému ENTAC T581. Pozdější vývoj tohoto systému vedl až k dnešnímu TOW. ENTAC/MGM-32 byl instalovn také na MUTTech. SS-11/AMG-22 (A až B) byl používán převážně na helikoptérách (obr.13). Od roku 1961, po zakoupení licence, byl v USA u GE pro U.S.ARMY vyráběn. První bojová nasazení na helikopterách prodělával ve Vietnamu na UH-1 s úžasnou úspěšností kolem 80% zásahů. Později byl samozřejmě modernizován a původní německý nápad, dálkového řízení střely vlečenými kablíky, byl obdobně jako u TOW nahrazen systémem odpovídajícím době - naváděním střely poloaktivním laserem a pasivním infračerveným paprskem. Tyto adaptace byly s úspěchem bojově využívány na AH-64 Apache.

MGM-21, AGM-22 a MGM-32 , později ve variantách A(B), je specifické označení pro SS-10, SS-11 a ENTAC T581 v U.S.ARMY.

Francouzká zbrojovka ERGM v Maltournée modifikovala na požadavek armády už v roce 1957 (o 4 roky dříve než U.S.ARMY) systém SS-10/11 na jeep HOTCHKISS M201 (obr.1). Později byla bojově využívána převážně varianta M201/ENTAC (obr.2,3a4). 

Hotchkiss M201 byla licence původní MB/GPW vyráběná až do roku 1966 a ke spokojenosti armády a četnictva byla používaná ještě v sedmdesátých létech. Od roku 1960 byla vyráběna i s 24V soustavou. M201 byl používán i v modifikaci s kanonem M40A1/106mm.

Francouzké ANTAC je shodné s anglickým ENTAC, viz. některé prameny.

Mimo francouzkou armádu a U.S.ARMY byl systém SS-10 bojově nasazen i Izraelem poprvé při jeho kampani na Sinai v roce 1956 proti egyptským tankům. Francouzká armáda samozřejmě systém použila při svých operacích v Severní Africe (obr.3) a v tehdejší Indočíně. ENTAC byl později zaveden mimo tyto tři i do dalších armád.

Na (obr.5) je schéma ,,operačního nasazení,, ANTAC a M201. Operátor zalehne a dalekohledem sleduje cíl a zároveň řídí letící střelu, která se od něho vzdaluje rychlostí více než 300 km/h! Na (obr.12) je klasické pěchotní polní použití.

Dalším vývojovým stupněm byl systém MILAN  ATGW  (obr.7), britsko-francouzká spolupráce a ideový předchůdce dodnes velmi dobře sloužícího systému TOW. Jako nosič byl opět použit Hotchkiss M201. V této kombinaci byl systém ve francouzké armádě operačně zařazen až do roku 1975.

(c) j.n. 2009

<strong>M 201/SS-11</strong>
M 201/SS-11
<strong>M 201/ENTAC</strong>
M 201/ENTAC
3.jpg
4.jpg
5.jpg
<strong>MILAN&nbsp; ATWG</strong>
MILAN  ATWG
<strong>SS-10</strong>
SS-10
<strong>MGM-21A</strong>
MGM-21A
<strong>ENTAC</strong> <strong>T581 v</strong>&nbsp;<strong>červeném</strong> <strong>nátěru</strong> <strong>při</strong> <strong>zkouškách</strong> <strong>29.3.</strong><strong>1961 v </strong><strong>USA</strong>
ENTAC T581 v červeném nátěru při zkouškách 29.3.1961 v USA
12.jpg
<p><strong>SS-11&nbsp;při zkouškách &nbsp;v U.S.ARMY na UH-1</strong></p>

SS-11 při zkouškách  v U.S.ARMY na UH-1

1.4.2.      M38A1C / SS-10 / MGM - 21

Zdroj : www.Berlin-Brigade.de - Lloyd E.Keller,  www.warwheels.net

Systém SS-10 začal být zaváděn k pěším jednotkám U.S.ARMY v roce 1960 pod označením MGM-21. Velmi rychle byl také adaptován na JEEP WILLYS M38A1C, osvědčený už v kanonové verzi. Koncepce vycházela z původní francouzké M 201/SS-10(11). Celkem 3 střely, lafetované proti směru jízdy. Operátor střely ovládal v sedě v JEEPu, zády ke směru jízdy (obr.3). V roce 1961 byla tato varianta už operačně zařazena i u Berlínské Brigády. M38A1C ve variantě MGM-21 byl vyráběn v letech 1961 - 1963.

Na obrázcích jsou dvě provedení, lišící se v konstrukci bočních krytů - sítě. Lafetace raket je v obou případech shodná.

(C) J.N. 2009

 

<strong>Berlínská Brigáda&nbsp;v r.1961 - Combat Support Co. 1st BG, 26th Inf.&nbsp;,,Blue Spaders,, - </strong>L.E.Keller
Berlínská Brigáda v r.1961 - Combat Support Co. 1st BG, 26th Inf. ,,Blue Spaders,, - L.E.Keller
<strong>Výcvik operátorů ,,Blue Spaders" in Berlin - viz.obr.1 - </strong>L.E.Keller
Výcvik operátorů ,,Blue Spaders" in Berlin - viz.obr.1 - L.E.Keller
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one